❹ ROSTLINNÁ VÝROBA

Maňovická zemědělská a. s. obhospodařuje půdu o velikosti 1655,25 ha. Z toho 900 ha je půda orná a 755,25 ha tvoří travnaté porosty, využívané z 80 % jako louky a z 20 % jako pastviny pro skot. Orná půda je především využívána pro pěstování obilovin (ječmen, pšenice, tritikale, oves), řepky, kukuřice. Obiloviny jsou pěstovány na rozloze o velikosti 550 ha, řepka na rozloze o velikosti 100 ha, kukuřice na rozloze o velikosti 250 ha. 


4e6fbb9b95105.jpg