❸ ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

V živočišné výrobě se společnost zabývá chovem skotu a prasat.

  • Chov skotu: je zaměřen na výrobu masa i mléka. Dohromady společnost chová cca 550 kusů skotu, z toho 200 krav Českého strakatého plemene k produkci mléka na farmě Mileč a 70 krav bez tržní produkce mléka v pastevních areálech Maňovice a Nekvasovy, 170 ks jalovic ve stáji Záhoří a Nekvasovy, 110 ks mladých býků ve stáji Kozlovice. Dojnice jsou ustájeny v zrekonstruované volné stáji a dojeny v rybinové dojírně - 2×7 stání. V roce 2011 uvedla společnost do provozu nově zmodernizovanou stáj býků v Kozlovicích. Kapacita stáje je 205 míst pro býky ve výkrmu v celoroštových kotcích.
  • Chov prasat: základní stádo tvoří v současné době cca 160 ks prasnic České genetiky. Jedná se o kříženky PIC. Dále společnost chová cca 1350 ks prasat v předvýkrmu, 700 ks prasat ve výkrmu.
  • Prodej mléka z mlékomatu: v červenci roku 2010 instalovala společnost v Nepomuku automat na prodej kravského mléka. Tento automat je schopen denně vydat 300 litrů čerstvého mléka. Mléko, které je do mlékomatu dováženo, splňuje všechny jakostní parametry a je denně kontrolováno mlékárnou v Německu, kam je dodáváno dalších 3.000 litrů denně. V dubnu roku 2015 byl uveden do provozu druhý automat na mléko. Mléko je bez GMO, neboť používaná krmiva neobsahují geneticky modifikované organismy, ale jsou zcela přírodní.


4e71159470184.jpg4e730df31becd.jpg