❻ NABÍDKA PRODUKTŮ

Nabízíme k drobnému prodeji (pro rok 2024)

Z rostlinné výroby:

  • obilí  700 Kč/q

Z živočišné výroby:

  • sele standard 85 Kč/kg
  • sele nestandard 60 Kč/kg
  • prase výkrm standard 50 Kč/kg
  • prase výkrm nestandard 40-45 Kč/kg 
  • mléko z mlékomatu 20 Kč/l (umístěn v sídle společnosti: Maňovice 21, 335 01) 

Pro více info. či případnou objednávku volejte na tel.: 371 591 521 nebo 724 358 160; 607 106 506